Księgarnia pod Globusem

10 stycznia 2011

Mająca długoletnią tradycję księgarnia „Pod Globusem” na skrzyżowaniu Długiej i Basztowej, wstąpiła na drogę informatyzacji i modernizacji przepływu informacji. Projekt objął konfigurację dwóch sieci bezprzewodowych, stworzenie polityki zarządzania domenami, skrzynkami pocztowymi. Miało miejsce również doradztwo z zakresu wyboru czytaj więcej –>