NSZZ Solidarność AGH

Projekt złożony z dwóch etapów. Pierwszy i najważniejszy to migracja bazy danych członków związku ze starego programu opartego na DOS do bardziej zaawansowanego menadźera bazy danych produkcji Microsoft. Konieczne było przeszkolenie pracownika do obsługi nowego narzędzia. Drugi etap to zbudowanie statycznej strony www. Szablon autorstwa Anny Prusiewicz.