Open Journal System w czasopiśmie „Technologia Wody”

Czasopismo branżowe z dziedziny gospodarki wodnej. Grono odbiorców to głównie jednostki zarządzające w gminach i województwach wodami opadowymi, ściekami, realizujące krajową gospodarkę wodną. W tworzeniu tekstów biorą udział także firmy oferujące usługi z dziedziny zainteresowań czasopisma. Pomimo komercyjnego charakteru periodyku jest ono bardzo popularnym źródłem praktycznej wiedzy i popularyzacji rozwiązań w skali kraju.

Czasopismo dostępne tylko na subskrypcję którą w momencie transakcji prowadzi moduł OJS poprzez witrynę Paypal. Zintegrowanie użytkowników i okresów subskrypcji znajduje się automatycznie w roli Administratora czasopisma, można wydzielić także rolę specjalną, administratora subskrypcji. Dziękujemy za współpracę wydawnictwu Seidel-Przywecki za udaną współpracę oraz życzymy dobrej lektury polskiej wersji instrukcji użytkowania OJS dla redaktorów.